NGÃ VÀ VÔ NGÃ

Từ Ngã và vô ngã nói đến Lý Sự viên dung

Nouveau produit

Genre : Religion
Vietnamese Edition. Cuốn sách này giải thích về chính lý "Ngã và vô ngã" trong đạo Phật Bồ Đề, giúp cho người học Phật hiểu được mật ý nói ẩn nói hiện trong Phật pháp, thật sự hiểu rõ về lý Trung đạo của Phật pháp, từ đó mãi mãi không còn bị rơi vào trong tà kiến "tất thảy pháp...
 
Résumé
Vietnamese Edition. Cuốn sách này giải thích về chính lý "Ngã và vô ngã" trong đạo Phật Bồ Đề, giúp cho người học Phật hiểu được mật ý nói ẩn nói hiện trong Phật pháp, thật sự hiểu rõ về lý Trung đạo của Phật pháp, từ đó mãi mãi không còn bị rơi vào trong tà kiến "tất thảy pháp không" của đoạn diệt không vô ngã, dần dần có thể nhập vào chính lý chân thực của Phật giáo, nuôi trồng nhân duyên kiến đạo trong đại thừa Bồ Đề.
 
Informations techniques
Date de publication : 30/10/2023
Livre de type : Numérique
Numérique 979-10-424-1175-6 Bookelis

Donnez votre avis

NGÃ VÀ VÔ NGÃ

Donnez votre avis

 
Commentaires (0)

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Les livres les plus vendus dans cette catégorie