NỘI HÀM CỦA TAM THỪA BỒ ĐỀ

Nouveau produit

Genre : Religion
This book is Vietnamese Edition. Kính thưa các quý Phật tử và bạn đọc! Hội Đồng tu Chính Giác Phật giáo là giáo đoàn hoằng dương chính pháp ở Đài Loan đã hơn 30 năm nay, được đông đảo Phật tử ở Đài Loan và Trung Quốc gia nhập và tu học. Sau một thời gian dài truyền dạy Phật pháp ở các giảng đường, để các Phật tử khắp nơi được biết đến chính pháp nhiều hơn, Hội Đồng tu Chính Giác đã xây dựng thêm chương trình truyền hình hoằng pháp. Nhận thấy đây là chương trình hoằng pháp với nhiều...
 
Résumé
This book is Vietnamese Edition. Kính thưa các quý Phật tử và bạn đọc! Hội Đồng tu Chính Giác Phật giáo là giáo đoàn hoằng dương chính pháp ở Đài Loan đã hơn 30 năm nay, được đông đảo Phật tử ở Đài Loan và Trung Quốc gia nhập và tu học. Sau một thời gian dài truyền dạy Phật pháp ở các giảng đường, để các Phật tử khắp nơi được biết đến chính pháp nhiều hơn, Hội Đồng tu Chính Giác đã xây dựng thêm chương trình truyền hình hoằng pháp. Nhận thấy đây là chương trình hoằng pháp với nhiều nội dung phong phú và sâu sắc, diễn giải chân thực nội dung của kinh Phật, đem lại nhiều lợi lạc cho chúng sinh, Nhà xuất bản Chân Tâm mong muốn có thể đem các nội dung này chuyển ngữ và giới thiệu đến các Phật tử khắp nơi trên thế giới. Nay xin được đem "Nội hàm của Tam thừa Bồ Đề" bản Việt ngữ gồm 42 tập giới thiệu đến quý Phật tử nói tiếng Việt ở khắp năm châu. Hy vọng cuốn sách này sẽ đem lại nhiều chính tri chính kiến cho quý Phật tử và bạn đọc gần xa. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, phúc huệ tăng trưởng, gặp thiện tri thức, học pháp vô ngại, sớm chứng Bồ Đề! Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô Huyền Trang Bồ Tát ma ha tát!
 
Informations techniques
Date de publication : 08/04/2023
Livre de type : Numérique
Numérique 979-10-359-6890-8 Bookelis

Donnez votre avis

NỘI HÀM CỦA TAM THỪA BỒ ĐỀ

Donnez votre avis

 
Commentaires (0)

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Les livres les plus vendus dans cette catégorie